cot.no

Nettbutikker risikerer ? bli akterutseilt

20-10-2014 07:30 Distansehandel Norge Skal butikken vokse, s? kom dere ut i verden. Det er ett av budskapene Postnords netthandelsmisjon?r, Arne B. Andersson, har med til deltakerne p? Distansehandel Norges h?stkonferanse. Han frykter at e-handelsn?ringen i Norge vil stagnere. Akkurat n? ser det lyst ut: E-handelen i Norden vokser med hurtitogsfart. Og norske forbrukere er de som bruker mest penger p? nettet.

Skal butikken vokse, s? kom dere ut i verden. Det er ett av budskapene Postnords netthandelsmisjon?r, Arne B. Andersson (bildet), har med til deltakerne p? Distansehandel Norges h?stkonferanse. Han frykter at e-handelsn?ringen i Norge vil stagnere.
Akkurat n? ser det lyst ut: E-handelen i Norden vokser med hurtitogsfart. Og norske forbrukere er de som bruker mest penger p? nettet.
? Dessverre handler nordmenn sv?rt ofte fra utenlandske nettbutikker. Vi ansl?r at hele 1,7 millioner nordmenn bes?kte og kj?pte fra utenlandske nettsteder i l?pet av 2013. Trolig er tallet betydelig h?yere. Mange av de utenlandske foretakene er flinke til ? organisere sine steder seg slik at norske kunder tror de handler i en norsk nettbutikk, sier Andersson.
S? er 10 000-kronerssp?rsm?let: Hvorfor er det slik?
? Et viktig grunn kan naturligvis v?re at forbrukerne finner bedre tilbud p? utenlandske sider. Jeg tror at utviklingen av e-handel og markedsf?ring, logistikk og kompetanse har kommet lengre i mange andre land. Det gj?r at kundene totalt sett f?r en bedre kj?psopplevelse p? utenlandske nettsider.
Andersson frykter norsk netthandelsbransje vil oppleve stillstand.
? Jeg vil p? H?stkonferansen vise hvordan eksempelvis svenske e-handlere har satset p? ? ekspandere utenfor Sveriges grenser. Vil man henge med i den globale konkurransen er det rett og slett en forutsetning at man satser internasjonalt. Lar man v?re er risikoen stor for at netthandelsutviklingen i Norge stagnerer og derfor kommer til ? utvikle seg betydelig langsommere enn i andre land, sier Andersson.
Postnord har hovedkontor i Sverige, men finnes i alle de nordiske landene samt i Tyskland, og leverer over hele verden.
H?stkonferansen er ?pen for foreningens medlemsbedrifter og Business Partnere, samt Trygg E-handlere og andre netthandlere som ?nsker ? bli kjent med Distansehandel Norge.
Les mer p? http://distansehandel.no/

A to już wiesz?  Galaxy S5 Active ? robust smarttelefon i st?t- og regntett innpakning

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy